Rok 2019

Zarządzenie Nr R-67/2019

Zarządzenie Nr R-67/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r.w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem (VIBRONOI)”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-67/2019"

Zarządzenie Nr R-66/2019

Zarządzenie Nr R-66/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-66/2019"

Zarządzenie Nr R-65/2019

Zarządzenie Nr R-65/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2019"

Zarządzenie Nr R-64/2019

Zarządzenie Nr R-64/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-46/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2019"

Zarządzenie Nr R-63/2019

Zarządzenie Nr R-63/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-53/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady ds. Muzeum Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2019"

Zarządzenie Nr R-62/2019

Zarządzenie Nr R-62/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2019"

Zarządzenie Nr R-61/2019

Zarządzenie Nr R-61/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz zasad przyznawania ulg.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2019"

Zarządzenie Nr R-60/2019

Zarządzenie Nr R-60/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2019"

Zarządzenie Nr R-59/2019

Zarządzenie Nr R-59/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia danych technicznych wzoru suplementu do dyplomu.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2019"

Zarządzenie Nr R-58/2019

Zarządzenie Nr R-58/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2019 "


Archiwum »