ZJAZD ABSOLWENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Szanowni Państwo,

 

 

W ramach tegorocznego Święta 65 - lecia Politechniki Lubelskiej

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

oraz

Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół PL
 

inż. Stanisław Czuba


zapraszają na


Jubileuszowy Zjazd absolwentów, pracowników i przyjaciół Politechniki Lubelskiej, który odbędzie się 22 czerwca 2018 r.

Miejsce: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D

Program Zjazdu:

- godz. 15.00 – 16.45 – spotkania na Wydziałach:

- Wydział Mechaniczny

- Wydział Elektrotechniki i Informatyki

- Wydział Budownictwa i Architektury

- Wydział Inżynierii Środowiska

- Wydział Zarządzania

- Wydział Podstaw Techniki

- godz. 17.00 – 24.00 – Piknik integracyjny na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej

(za Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Zarządzania)

- od godz. 16.00 – rejestracja uczestników Zjazdu i Pikniku (łącznik pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Zarządzania)

- godz. 17.30 – otwarcie przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko

- godz. 17.45 – rozpoczęcie pikniku integracyjnego (grille, ogródki piwne itp.)

- godz. 18.00 -19.00 – występy Zespołów Politechniki Lubelskiej (Gamza, Zespół Pieśni i Tańca)

- godz. 19.00 - 22.00 – występ gwiazd: zespół Mariusza Kalagi oraz Jacka Silskiego

- godz. 22.00 - 23.30 – występ gwiazdy wieczoru: zespół Żuki

- godz. 23.30 - dyskoteka

 

Zapisy i wpłaty przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2018 r.

Szczegóły dla Pracowników- wym-1524812903052

Szczegóły dla Absolwentów - wym-1524812933150

Szczegóły dla Doktorantów i Studentów - wym-1524812970522