Kto nas wspiera

Rektor i Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół serdecznie dziękuje przedsiębiorstwom i firmom za wsparcie finansowe studentów ukraińskich, którzy studiują w Politechnice Lubelskiej. Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na zapomogi dla studentów będących w trudnej sytuacji finansowej a uzyskujących dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz na wsparcie ich udziału w kursach języka polskiego.

Są to Firmy:

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance

Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.

Dalimex sp. z o.o. Lublin

Odlewnia Żeliwa Lublin sp. z o.o.

Lubelskie Przedsiebirstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

BAS sp. z o.o. Lublin

PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie

SITA Wschód sp. z o.o. 

BUDIMEX S.A.