Podziękowania dla wpierających Fundusz Wsparcia Studentów Ukraińskich

Rektor i Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej serdecznie dziękuje Panom :

Prezesowi Zarządu mgr inż. Pawłowi Czarnackiemu oraz dr inż. Stanisławowi Stachowiczowi z Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „ WSCHÓD” Sp. z o.o. w Lublinie za wsparcie studentów ukraińskich studiujących w Politechnice Lubelskiej i ufundowanie trzem studentom studiów magisterskich kierunku Elektrotechnika stypendiów. Podpisanie Umów stypendialnych dla tych studentów odbyło się w dniu 26.05.2014r.

Raz jeszcze dziękujemy i apelujemy do innych lubelskich firm o wsparcie w postaci stypendiów fundowanych dla studentów ukraińskich.

Rektor i Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół serdecznie dziękuje przedsiębiorstwom i firmom za wsparcie finansowe studentów ukraińskich, którzy studiują w Politechnice Lubelskiej. Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na zapomogi dla studentów będących w trudnej sytuacji finansowej a uzyskujących dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz na wsparcie ich udziału w kursach języka polskiego.

Są to Firmy:

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance

Lubelski Węgiel Bogdanka S. A.

Dalimex sp. z o.o. Lublin

Odlewnia Żeliwa Lublin sp. z o.o.

Lubelskie Przedsiebirstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

BAS sp. z o.o. Lublin

PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie

SITA Wschód sp. z o.o.

BUDIMEX S.A.

Poniżej prezentujemy zdjęcie z wręczenia stypendiów dla naszych Kolegów z Ukrainy.

Załączniki: