VII edycja konkursu Wybitny Absolwent

HARMONOGRAM REALIZACJI VII EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ

WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

1.    Promocja VII edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 02.2016 r. do 03.2016 r.

a.    Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 26.02.2016 r.,

b.    Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 26.02.2016 r.,

c.     Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 15.02.2016 r.,

d.    Informacje w mediach lokalnych – od 02.02 do 25.03.2016 r.,

e.    Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 02.02.2016 r.,

f.      Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.

g.    Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.

2.    Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka – 31.03.2016 r.

3.    Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 18.04.2016 r.

4.    Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 29.04.2016 r.

5.    Uroczyste nadanie tytułu –  Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego – październik 2016 r.

Laureatem tegorocznej edycji Konkursu został Pan Tadeusz Karczmarczyk. GRATULUJEMY!!