Rok 2011

Zarządzenie Nr R-56/2011

Zarządzenie Nr R-56/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Kodeksu etyki pracowników Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2011"

Zarządzenie Nr R-55/2011

Zarządzenie Nr R-55/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2011"

Zarządzenie Nr R-54/2011

Zarządzenie Nr R-54/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opracowanie "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Politechniki Lubelskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",


Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2011"

Zarządzenie Nr R-53/2011

Zarządzenie Nr R-53/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24  października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania  wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2011"

Zarządzenie Nr R-52/2011

Zarządzenie Nr R-52/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2011"

Zarządzenie Nr R-51/2011

Zarządzenie Nr R-51/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-10/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2011"

Zarządzenie Nr R-50/2011

Zarządzenie Nr R-50/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-72/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2011"

Zarządzenie Nr R-49/2011

Zarządzenie Nr R-49/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-22/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie użytkowania służbowych telefonów komórkowych.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2011"

Zarządzenie Nr R-48/2011

Zarządzenie Nr R-48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2011"

Zarządzenie Nr R-47/2011

Zarządzenie Nr R-47/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2011"