Rok 2006

Uchwała Nr 6/2006/VII

Uchwała Nr 6/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł.


Więcej o "Uchwała Nr 6/2006/VII"

Uchwała Nr 5/2006/VII

Uchwała Nr 5/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pod nazwą: "Budowa Terenowych Urządzeń Sportowych na terenie Parku Rekreacyjno-Sportowego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38D".


Więcej o "Uchwała Nr 5/2006/VII"

Uchwała Nr 4/2006/VII

Uchwała Nr 4/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.


Więcej o "Uchwała Nr 4/2006/VII"

Uchwała Nr 3/2006/VII

Uchwała Nr 3/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zasięgnięcia opinii w odniesieniu do "Regulaminu Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej".


Więcej o "Uchwała Nr 3/2006/VII"

Uchwała Nr 2/2006/VII

Uchwała Nr 2/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 2/2006/VII"

Uchwała Nr 1/2006/VII

Uchwała Nr 1/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 1/2006/VII"

Uchwała Nr 2/2006/VI

Uchwała Nr 2/2006/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pod nazwą: "Przedsiębiorstwo w erze społeczeństwa informacyjnego".


Więcej o "Uchwała Nr 2/2006/VI"

Uchwała Nr 1/2006/VI

Uchwała Nr 1/2006/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie oceny działalności Rektora oraz zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2005/2006".


Więcej o "Uchwała Nr 1/2006/VI"

Uchwała Nr 5/2006/V

Uchwała Nr 5/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia w nieodpłatne użytkowanie przez Politechnikę Lubelską do dnia 30 września 2026 roku zabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Okopowej 8.


Więcej o "Uchwała Nr 5/2006/V"

Uchwała Nr 4/2006/V

Uchwała Nr 4/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 4/2006/V"