Rok 2019

Zarządzenie Nr R-61/2019

Zarządzenie Nr R-61/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz zasad przyznawania ulg.

Zarządzenie Nr R-60/2019

Zarządzenie Nr R-60/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-59/2019

Zarządzenie Nr R-59/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia danych technicznych wzoru suplementu do dyplomu.

Zarządzenie Nr R-58/2019

Zarządzenie Nr R-58/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Zarządzenie Nr R-57/2019

Zarządzenie Nr R-57/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-56/2019

Zarządzenie Nr R-56/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-55/2019

Zarządzenie Nr R-55/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. nauki.

Zarządzenie Nr R-54/2019

Zarządzenie Nr R-54/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-53/2019

Zarządzenie Nr R-53/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-52/2019

Zarządzenie Nr R-52/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.