Rok 2019

Zarządzenie Nr R-51/2019

Zarządzenie Nr R-51/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-50/2019

Zarządzenie Nr R-50/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-49/2019

Zarządzenie Nr R-49/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika rektora ds. Elektroenergetyki.

Zarządzenie Nr R-48/2019

Zarządzenie Nr R-48/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. nauki.

Zarządzenie Nr R-47/2019

Zarządzenie Nr R-47/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Zarządzenie Nr R-46/2019

Zarządzenie Nr R-46/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Zarządzenie Nr R-45/2019

Zarządzenie Nr R-45/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie kanclerza.

Zarządzenie Nr R-44/2019

Zarządzenie Nr R-44/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. 

Zarządzenie Nr R-43/2019

Zarządzenie Nr R-43/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Zarządzenie Nr R-42/2019

Zarządzenie Nr R-42/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.