Rok 2019

Zarządzenie Nr R-41/2019

Zarządzenie Nr R-41/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie trybu składania przez studentów Politechniki Lubelskiej wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-40/2019

Zarządzenie Nr R-40/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego Zadanie 5 „Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem w Politechnice Lubelskiej” w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Zarządzenie Nr R-39/2019

Zarządzenie Nr R-39/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Zarządzenie Nr R-38/2019

Zarządzenie Nr R-38/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-37/2019

Zarządzenie Nr R-37/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń dla gości zagranicznych  przyjmowanych przez Politechnikę Lubelską.

Zarządzenie Nr R-36/2019

Zarządzenie Nr R-36/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowo powstających”.

Zarządzenie Nr R-35/2019

Zarządzenie Nr R-35/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-34/2019

Zarządzenie Nr R-34/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  17 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru decyzji o przyjęciu oraz wzoru decyzji o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym.

Zarządzenie Nr R-33/2019

Zarządzenie Nr R-33/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-32/2019

Zarządzenie Nr R-32/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z  dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej.