Rok 2019

Zarządzenie Nr R-31/2019

Zarządzenie Nr R-31/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Promocji Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-30/2019

Zarządzenie Nr R–30/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Projektów Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-29/2019

Zarządzenie Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Zarządzenie Nr R-28/2019

Zarządzenie Nr R-28/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-27/2019

Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-26/2019

Zarządzenie Nr R-26/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-25/2019

Zarządzenie Nr R-25/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. "AbsoLUTely Best Alumni".

Zarządzenie Nr R-24/2019

Zarządzenie Nr R-24/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0”. 

Zarządzenie Nr R-23/2019

Zarządzenie Nr R-23/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-22/2019

Zarządzenie Nr R-22/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej.