Rok 2019

Zarządzenie Nr R-21/2019

Zarządzenie Nr R-21/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-20/2019

Zarządzenie Nr R-20/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej za lata 2017-2018. 

Zarządzenie Nr R-19/2019

Zarządzenie Nr R-19/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla pełnomocnika kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej do podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Zarządzenie Nr R-18/2019

Zarządzenie Nr R-18/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-17/2019

Zarządzenie Nr R-17/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Zarządzenie Nr R-16/2019

Zarządzenie Nr R-16/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-15/2019

Zarządzenie Nr R-15/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-84/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu analizy ryzyka systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne. 

Zarządzenie Nr R-14/2019

Zarządzenie Nr R-14/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-13/2019

Zarządzenie Nr R-13/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier”.

Zarządzenie Nr R-12/2019

Zarządzenie Nr R-12/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2019/2020.