rok 2014

  • Sprawozdanie GUS S-10 (stan na 30.11.2014r.)

Liczba studentów (bez wymiany międzynarodowej) - 10 249 w tym: 

  • na studiach stacjonarnych - 7710 (w tym 336 cudzoziemców)
  • na studiach niestacjonarnych - 2539 (w tym 3 cudzoziemców)

Ponadto wymiana międzynarodowa - 92 studentów

  • Sprawozdanie GUS S-12 (stan na 31.12.2014r.)

studia doktoranckie - 144 uczestnków (w tym 131 stacjonarne i 13 studia niestacjonarne)

studia podyplomowe- 217 słuchaczy