rok 2017

Liczba studentów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 30.11.2017r. (na podstawie GUS S - 10)

 • studia stacjonarne - 6965 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 6319 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 646 studentów;
 • studia niestacjonarne - 1791 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 1779 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 12 studentów;

Liczba doktorantów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2017r. (na podstawie GUS S - 12)

 • studia stacjonarne - 158 doktorantów, w tym:
  • obywatele polscy - 134 doktorantów;
  • cudzoziemcy - 24 doktorantów;
 • studia niestacjonarne - 3 doktorantów (obywatele polscy)