rok 2019

Liczba studentów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2019r. (na podstawie GUS S - 10)

 • łączna liczba studentów - 7709 studentów
 • studia stacjonarne - 6089 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 5441 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 648 studentów;
 • studia niestacjonarne - 1620 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 1608 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 12 studentów;

Liczba doktorantów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2019 r. (na podstawie GUS S - 12)

 • łączna liczba doktorantów- 129 doktorantów
 • Szkoła doktorska - 19 doktorantów;
 • studia doktoranckie stacjonarne 110 doktorantów, w tym:
  • obywatele polscy - 82 doktorantów;
  • cudzoziemcy - 28 doktorantów;