Jak firmy rekrutują pracowników

Rekrutacja pracowników do potrzeb firmy polega na zgromadzeniu takiej liczby kandydatów, aby można było w procesie selekcji wyłonić z nich osobę odpowiednią na dane stanowisko. Pierwszym krokiem jest wybór źródła rekrutacji – firma ma do dyspozycji rynek wewnętrzny, czyli swych dotychczasowych pracowników, zatrudnionych już od jakiegoś czasu na innych stanowiskach, którzy mogą okazać się odpowiednimi kandydatami do przesunięcia. Jest to z pewnością obarczony mniejszym ryzykiem sposób rekrutacji (znamy już trochę pracownika, wiemy, czego się po nim spodziewać), a także dużo tańszy, ale nie zawsze okazuje się skuteczny. Po pierwsze, dana osoba, skuteczna na dotychczasowym miejscu, może się nie sprawdzić w wykonywaniu nowych obowiązków, po drugie – można zburzyć harmonijne dotąd stosunki interpersonalne w firmie.

Znacznie szerszą perspektywę daje zewnętrzny rynek pracy, czyli poszukiwanie osób spełniających dane oczekiwania poza przedsiębiorstwem. Taki sposób naraża pracodawcę na wyższe koszty, ale też daje szansę dotarcia do większej ilości kandydatów spełniających oczekiwania. I tutaj też firma dysponuje równymi metodami. Może przeprowadzić szeroką akcję rekrutacyjną, wtedy informacja o wakacie dociera do jak najszerszej grupy odbiorców. Jest to metoda popularna przy zatrudnianiu kandydata na szeregowe stanowisko pracy, zazwyczaj sprowadza się do zamieszczenia anonsów w prasie lokalnej, na stronach internetowych, korzystania z usług lokalnych rozgłośni radiowych czy usług biur pośrednictwa pracy. Jeśli poszukuje się specjalisty czy menedżera, zazwyczaj dochodzi do segmentowej rekrutacji – oferta kierowana jest do pewnej grupy potencjalnych kandydatów, posiadających określone cechy czy kwalifikacje. Kieruje się wówczas ofertę do takich kanałów informacyjnych, z których korzystają potencjalne segmenty rynku pracy.

Świeżo upieczony absolwent może być rekrutowany już poprzez kontakty pracodawców z uczelnią. Coraz bardziej popularne staje się kierowanie ogłoszeń o wakującym stanowisku do uczelnianych biur karier. Pracodawcy mogą w ten sposób pozyskać wielu ciekawych kandydatów, którzy zwykle nie mają zbyt dużego doświadczenia w zawodzie, ale bardzo szybko się uczą i podchodzą do pracy z dużym entuzjazmem. To prawda, że na niektóre stanowiska rekrutowane są przede wszystkim osoby z doświadczeniem w danej dziedzinie. Są to miejsca pracy, w których specjalistyczna wiedza jest niezbędna. Ale wielu pracodawców woli zatrudnić osobę młodą, która, po odpowiednim przeszkoleniu może stać się jeszcze bardziej wartościowym, bo nie „wypalonym”, członkiem zespołu.

Kolejnym etapem w drodze do zatrudnienia jest selekcja kandydatów, czyli wybór, spośród wielu odpowiedzi na ogłoszenie tej jednej, najlepszej kandydatury.