Jak napisać CV?

CURRICULUM VITAE (CV), dawny życiorys z łac. oznacza „przypadki (zdarzenia) życia”. Dokument ten stanowi rodzaj wizytówki, w której należy umieścić najważniejsze fakty z naszego życia zawodowego oraz wykształcenie, umiejętności, ukończone kursy, zainteresowania itp.

Rodzaje CV:

1. Chronologiczny – fakty ułożone są w porządku czasowym, ale od najbliższych czasowo do najdalszych;
2. Funkcjonalny – uwypuklenie osiągnięć i doświadczeń najbardziej przydatnych na stanowisku, o które ubiega się kandydat;
3. Funkcjonalno – chronologiczny – łączący dwa powyższe typy;
4. Niekonwencjonalny – np. ilustrowany, z załączonym portfolio (w przypadku zawodów artystycznych, agencji reklamowych, itp.).

Osoba czytająca CV ma około 30 sekund na zapoznanie się z jednym dokumentem, a im atrakcyjniejsze jest stanowisko do obsadzenia, im więcej kandydatów się zgłasza, tym ten czas jest krótszy. Pracownicy działu rekrutacji mają za zadanie wyselekcjonować z wielu przysłanych do nich ofert dokumenty tylko kilku kandydatów, którzy będą mieli szansę zaprezentować się osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby zwiększyć swoje szanse pisząc CV warto kierować się następującymi zasadami:

1. Zwięzłość

CV powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4. Tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem, kandydujące na wysokie stanowisko mogą sobie pozwolić na dwu - stronicowe CV. Najważniejsze fakty należy podawać w punktach opatrzonych datami: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności (jęz. obce, obsługa komputera, itp.), ukończone kursy, zainteresowania.

2. Przejrzystość

CV piszemy na komputerze wyróżniając graficznie poszczególne informacje (pogrubioną lub powiększoną czcionką, akapitem). Niedopuszczalne jest jednak używanie kolorów czy ozdobników.

3. Prostota

Piszemy na białej kartce, jedną z podstawowych czcionek. Informacje podajemy prostą, poprawną polszczyzną. Ważne jest, aby pisać językiem zrozumiałym dla odbiorcy, który przecież nie musi być specjalistą w naszej dziedzinie, dlatego nie używamy skrótów czy żargonu zawodowego.

O czym warto pamiętać pisząc CV?

 • podawaj jedynie fakty;
 • poświęcaj więcej miejsca stanowiskom czy branżom związanym z pracą, o którą się starasz;
 • nie zakładaj, że czytający domyśli się, co chciałeś powiedzieć;
 • pisz w języku, w którym sporządzona była oferta;
 • pisząc życiorys angielski podaj swoją datę urodzenia;
 • francuski – wiek oraz nadaj CV tytuł (lub krótkie zdanie) wskazujący na stanowisko lub interesujący Cię dział; firmy francuskie często zatrudniają grafologa, proszą więc o odręczne sporządzenie dokumentów;
 • w CV amerykańskim wymagana jest dodatkowa rubryka „objective”, gdzie należy poinformować o celu pracy zawodowej;
 • jeśli wymagana jest fotografia, zainwestuj w dobre zdjęcie, musi być ono aktualne (kolor włosów, fryzura, zarost, okulary itp.); gdy wklejasz do CV zeskanowaną fotografię – niech będzie wyraźna, a nie zamazana, rozmyta.

Dobrze napisane CV powinno składać się z następujących części:

 • nagłówek CV - umieszczony na górze na środku strony;
 • dane osobowe i teleadresowe;
 • wykształcenie - powinno być przedstawione w odwrotnym porządku chronologicznym;
 • kariera zawodowa - również powinna być przedstawiona w odwrotnym porządku chronologicznym zaczynając od pracy, którą obecnie wykonujesz, podawaj raczej roczne daty rozpoczęcia pracy lub objęcia stanowisk;
 • informacje dodatkowe - o uzyskanych wyróżnieniach, ukończonych kursach specjalistycznych, posiadanych uprawnieniach, zainteresowaniach itd.

Przydatne linki:

Poniżej artykuł dotyczący CV studenta

CV dla studenta - tylko z pozoru łatwe...

Nadszedł październik. Miasteczka studenckie zaczynają tętnić życiem. Z jednej strony to czas wytężonej nauki, kolokwiów, egzaminów, z drugiej nawiązywania nowych znajomości i niezapomnianych imprez. Konieczność płacenia za studia lub stancję, czy też najzwyczajniej w świecie chęć posiadania pieniędzy na własne wydatki sprawia, że dla wielu młodych ludzi to również okres zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.
Połączenie nauki i pracy jest niezwykle korzystne. Brać studencka zdaje sobie sprawę, że nawet najlepszy dyplom i same piątki w indeksie niewiele znaczą na dzisiejszym rynku pracy, jeśli nie są poparte doświadczeniem zawodowym. Znalezienie zatrudnienia nie jest zadaniem prostym dla osoby, która dopiero zaczyna raczkować w świecie biznesu. Przygotowanie pierwszych w życiu dokumentów aplikacyjnych zdaje się być nie lada wyzwaniem.

Oto kilka cennych porad, przygotowanych przez ekspertów z firmy Corson.pl, którzy na co dzień przygotowują profesjonalne CV i listy motywacyjne:

CV składa się z pewnych stałych, żelaznych elementów. Należą do nich:

 • dane osobowe
 • wykształcenie
 • doświadczenie zawodowe
 • kursy i szkolenia
 • dodatkowe informacje (np. znajomość języków, programów komputerowych itp.)
 • zainteresowania

Schemat prosty i zrozumiały, ale w tym miejscu każdy młody człowiek staje przed problemem: „Co wpisać w rubrykę doświadczenie zawodowe?”. Jedno jest pewne- miejsce to nie może pozostawać puste. Jak się za chwilę okaże możliwości jest wiele. Bazować należy przede wszystkim na swoich doświadczeniach pozazawodowych takich jak:

 • działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich
 • pełnienie funkcji starosty roku
 • organizacja imprez studenckich
 • angażowanie się w pracę akademickich kół naukowych
 • udzielanie korepetycji
 • udział w akcjach charytatywnych, wolontariat
 • wszelkiego rodzaju praktyki studenckie i staże
 • prace sezonowe i wakacyjne
 • prowadzenie bloga tematycznego
 • udział w inicjatywach obywatelskich i lokalnych

Wszystkie te aktywności są cennym źródłem doświadczeń. Istotne jest, aby precyzyjnie i jasno wskazać umiejętności i cechy osobowe, które dzięki nim udało nam się rozwinąć, a które z powodzeniem będziemy mogli wykorzystywać w przyszłej pracy. Ponadto takie ujęcie tematu przedstawia nas jako osobę aktywną, kreatywną, nie bojącą się nowych wyzwań. Często to, co uznajemy za błahe i nieistotne może nam znacznie pomoc w uzyskaniu posady, o którą się ubiegamy. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu CV możesz zyskać przychylność rekrutera, mimo braku spektakularnych doświadczeń zawodowych.

Justyna Szamocka

http://www.corson.pl/