Metody poszukiwania pracy

Pracy szukać można w sposób aktywny i pasywny (bierny). Pierwszy sposób polega na tym, że kandydat występuje sam z ofertą, zaś drugi to jego odpowiedź na ogłoszenie. Metoda ta jest popularniejsza, posiada zalety takie jak pewność istnienia wolnego etatu, znajomość (przynajmniej mniej więcej) wymagań pracodawcy co do kandydata. Szukanie pracy w ten sposób nie musi jednak być skuteczne, gdyż jest się jednym z bardzo wielu (często wykwalifikowanych) kandydatów.

Do metod pasywnych należą:

 • rejestracja w biurze pośrednictwa pracy;
 • analiza ogłoszeń prasowych;
 • odpowiadanie na ogłoszenia w innych mediach (radio, lokalna telewizja, Internet, itp.).

Znacznie szerszy zasięg ma aktywna forma poszukiwania pracy. Można to robić poprzez:

 • kontakty osobiste, znajomych pracujących w interesujących firmach;
 • zamieszczenie własnego ogłoszenia w prasie lub na stronach internetowych;
 • wysyłanie swojej oferty bezpośrednio do wybranych firm;
 • uczestnictwo w targach pracy organizowanych na uczelniach;
 • udział w dniach otwartych organizowanych w firmach;
 • rozmowy telefoniczne i osobiste wizyty u pracodawców.

Najwięcej możliwości daje szukanie pracy poprzez znajomych czy też tworzenie tzw. siatki kontaktów. Polega to na mówieniu jak największej ilości osób, iż poszukuje się pracy. Pracodawcy często zanim podadzą ogłoszenie do prasy lub biura pracy, najpierw proszą o pomoc w znalezieniu odpowiedniej osoby zatrudnionych już przez siebie pracowników. Kandydat wyłoniony w ten sposób wydaje im się „pewniejszy”, gdyż stoi za nim opinia osoby, która już pracuje i zna oferowane przez firmę warunki.

Zamieszczenie własnej oferty jest przez pracodawców często odbierane jako przejaw silnego charakteru. Osoba ogłaszająca się sama jako poszukująca pracy zdaje się być świadoma swoich atutów, nie bać się konkurencji, a także posiadać silną motywację podjęcia pracy. Decydując się na zamieszczenie swojej oferty nie warto oszczędzać i przesadnie skracać ogłoszenia, gdyż zbyt lakoniczna oferta nie zachęci potencjalnego pracodawcy do odpowiedzi na nią. Trzeba natomiast postarać się, aby nasze ogłoszenie zostało jak najszybciej zauważone. W tym celu należy zwrócić uwagę na:

 • Wybór odpowiedniego miejsca, w którym pojawi się nasze ogłoszenie. Najmniejszą szansę zauważenia anonsu daje dział ogłoszeń drobnych w mało poczytnej gazecie lub prasie z samymi ogłoszeniami, i to z terenu całego kraju. Aby mieć pewność, że nasze ogłoszenie zostanie dostrzeżone, powinno się umieścić je w cotygodniowym dodatku tematycznym najlepiej sprzedającej się gazety w danym regionie, np. lubelskim poniedziałkowym dodatku „Praca” „Gazety Wyborczej”. Dobrym miejscem jest Internet, zwłaszcza, jeśli nasza profesja związana jest z dobrą obsługą komputera. Jeśli chodzi o wyższe stanowiska, warto umieścić ogłoszenie w poczytnym czasopiśmie branżowym.
 • Formę graficzną. Anonse posiadające ramki, inne tło, czcionki itp. – wyróżniające się w jakiś sposób (ale nie przesadny!) od pozostałych są czytane w pierwszej kolejności.
 • Zawartość ogłoszenia. Wiele mówi przyszłemu pracodawcy sposób, w jaki opisuje się osoba szukająca pracy. Niedobrze widziane jest np. stosowanie dużej ilości skrótów, gdyż mogą świadczyć o skąpstwie. Warto podkreślać atuty, np. znajomość języków obcych, doświadczenie w danej branży itp.

Na wysłanie własnej oferty bezpośrednio do wybranych firm najczęściej decydują się absolwenci. Jest do dość popularny sposób aktywnego poszukiwania pracy i często niestety aplikacje po prostu nie są czytane. Przyczyną tego jest wysłanie przez młodych ludzi tej samej oferty do wszystkich znanych im firm z danej branży. Pracownik, który zajmuje się selekcją kandydatów potrafi w krótkim czasie poznać taką ofertę i po prostu wyrzucić ją do kosza. Dzieje się tak zwłaszcza w czasie, kiedy w szkołach odbywają się obrony dyplomów i wiele osób wysyła swoje aplikacje do znanych w mieście firm.

Aby naszych dokumentów nie spotkał taki smutny los, należy zwrócić większą uwagę na ich przygotowanie. Trzeba zgromadzić informacje na temat firmy, zatrudnianych w poszczególnych działach pracowników, możliwości pracy na danym stanowisku. Warto również w takim przypadku udać się do firmy i osobiście złożyć ofertę lub wysłać ją za pomocą poczty elektronicznej. Korzystanie z tradycyjnej poczty może narazić nasze dokumenty na „utknięcie” w sekretariacie. Decydując się jednak na taki sposób dostarczenia oferty, można po jakimś czasie zadzwonić i zapytać, czy list dotarł do właściwej osoby.

Wybierając się do firmy warto uprzedzić telefonicznie, iż przyjdzie się zostawić dokumenty aplikacyjne i zapytać o najkorzystniejszy termin wizyty. Nie należy się zrażać odpowiedzią o braku wakatów, ale zadeklarować chęć pozostawienia aplikacji do czasu zwolnienia się miejsca pracy lub utworzenia nowego.

Można także wysłać swoje dokumenty do centrali firmy, nawet w jeśli jest daleko od naszego miejsca zamieszkania. Jest to oznaka mobilności i otwartości kandydata i może okazać się jego atutem.

Ciekawą formą aktywnego poszukiwania zatrudnienia jest udział w różnego rodzaju targach pracy, coraz częściej organizowanych, przede wszystkim na uczelniach. Dają one szansę kandydatom nie tylko na zdobycie ciekawej propozycji stażu, pracy czy praktyk zawodowych, ale także możliwość wzięcia udziału w prezentacjach pracodawców czy nawet indywidualnej rozmowy z przedstawicielami firmy. Giełdy pracy pełnią więc także zadanie informacyjne na temat ścieżek rozwoju karier zawodowych w przedsiębiorstwie, oferowanych warunkach socjalnych, itp. Targi pracy to doskonała okazja do zapoznania się z realiami lokalnego rynku pracy, porównania ofert firm i nawiązania kontaktów zawodowych. Dla studentów jest to także możliwość poznania oczekiwań pracodawców i zweryfikowania swoich umiejętności, które, być może, należy jeszcze rozwijać podczas studiów.

Najbardziej znane giełdy pracy organizuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC („Dni kariery”), a także organizacja studentów uczelni technicznych B.E.S.T. Na uczeniach tego typu imprezy organizują Biura Karier, w Lublinie są to:

 • „Ścieżki kariery” organizowane przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
 • „Spotkania z lokalnym rynkiem pracy” Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • „Targi pracy” Biura Karier i Promocji Akademii Rolniczej;
 • „Inżynier na rynku pracy” Biuro Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej;

Targi pracy organizowane są również przez inne organizacje służące pomocą młodym ludziom podczas planowania kariery zawodowej, m.in. Urzędy Pracy oraz Centra Edukacji i Pracy OHP.

Informacji o tych wydarzeniach należy szukać na stronach WWW oraz w lokalnych mediach, odbywają się one zazwyczaj po sesji zimowej, w okolicy lutego lub marca.

Niektóre firmy szukając pracowników, organizują tzw. dni otwarte. Jest to mniejsza forma targów pracy, podczas których zapraszane są do siedziby firmy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem w niej pracy. Dni otwarte to możliwość obejrzenia hal produkcyjnych, pomieszczeń biurowych oraz uzyskania interesujących nas informacji na temat struktury przedsiębiorstwa, zasad jego funkcjonowania oraz planach rozwoju. Jest też czas na rozmowę z pracownikami firmy, którzy mogą opowiedzieć o panującej w firmie atmosferze, warunkach socjalnych czy też stawianych im przez kierownictwo wymaganiach.