Lewiatan Business Angels

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców - Lewiatan Business Angels (LBA) to działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan klub inwestorów prywatnych gotowych wspierać przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju z różnych branż. Anioły biznesu zrzeszone w LBA to byli przedsiębiorcy lub menedżerowie. Do spółki, w którą się angażują, wnoszą na ogół kapitał w wysokości od kilkuset tys. zł do kilku mln zł, wiedzę oraz kontakty w danej branży. Obecnie w bazie LBA znajduje się 50 inwestorów.
Lewiatan Business Angels (LBA) kojarzy przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami i ambitnym planem rozwoju z prywatnymi inwestorami (tzw. z aniołami biznesu). LBA pomaga pozyskać kapitał na firmy we wczesnej fazie rozwoju, w tym na tzw. start-up’y, których nie finansują banki (ze względu na brak zabezpieczeń) ani fundusze venture capital (za mała skala inwestycji).
Inwestorom zrzeszonym w klubie LBA zapewnia napływ atrakcyjnych propozycji ulokowania kapitału – szybki przyrost wartości małych innowacyjnych firm może dawać zwrot na kapitale 50 i więcej proc. rocznie. Strona projektu zawiera wiele informacji i poradników przydatnych w tworzeniu biznes planu i ustalaniu warunków transakcji z inwestorem.

Zadaniem LBA jest kojarzenie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych spełniających wymagane kryteria z inwestorami zainteresowanymi daną branżą. LBA nie świadczy usług doradczych dla firm. Na stronie LBA zamieszczamy listę podmiotów specjalizujących się w przygotowywaniu biznes planów, jak również bazę gotowych do współpracy nad budowaniem nowych firm profesjonalistów posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach. 

Anioły biznesu LBA to osoby starannie rekrutowane, dysponujące kapitałem i doświadczeniem w biznesie oraz reputacją zapewniającą, że będą działać etycznie.
Poszukujemy przedsięwzięć, za którymi stoi silny zespół, posiadający doświadczenie w branży, w której działa (będzie działać) firma; opierających się na innowacji produktowej, procesowej lub rynkowej stanowiącej źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Warunkiem podjęcia rozmów z aniołami biznesu zrzeszonymi w LBA jest sporządzenie biznes planu zgodnie z regułami sztuki. Szczegółowe kryteria, narzędzia samooceny oraz wskazówki związane z tworzeniem biznes planu znajdują się w dziale "Wsparcie dla przedsiębiorców". Do tej pory LBA miało swój udział przy powstaniu 5 firm. 

Więcej na stronie: www.lba.pl