Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN

Kim są Business Angels?

Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy, które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.
Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN (jako pierwsza w Polsce - od 2003 r.) jest instytucją, która grupuje Business Angels oraz zajmuje się promocją, organizacją i rozwojem "angel investing". Cechą PolBAN jest całkowita niezależność.

Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN realizuje w swojej działalności następujące cele:

 1. Poszukiwanie i wspieranie Aniołów Biznesu w Polsce.
 2. Promocja inwestowania zarodkowego kapitału prywatnego (seed capital) w rozwojowe przedsięwzięcia biznesowe, znajdujące się w początkowym stadium rozwoju (start-up).
 3. Stwarzanie warunków sprzyjających do eliminowania luki kapitałowej pojawiającej się na początku rozwoju firmy.
 4. Kojarzenie projektów inwestycyjnych - ze szczególnym uwzględnieniem projektów, w których dominujące znaczenie ma wkład intelektualny - z kapitałem pochodzącym od indywidualnych inwestorów (BA).
 5. Inspirowanie do tworzenia nowych firm, stymulowanie przedsięiborczości.
 6. Działania zmierzające do poprawy klimatu dla przedsiębiorczości i rozwoju sektora MSP w Polsce.
 7. Wsparcie i edukacja w zakresie współpracy przedsiębiorców z Aniołami Biznesu.
 8. Wymiana doświadczeń, wiedzy, kontaktów, współpraca z siostrzanymi organizacjami zagranicą.
 9. Promowanie zagranicznych inwestycji prywatnych w Polsce, m. in. poprzez sieć EBAN.
 10. Tworzenie środowiska biznesowego, forum współpracy i wymiana kontaktów - promowanie współpracy w biznesie.
 11. Działania na rzecz preferencji podatkowych dla inwestorów typu BA w Polsce.

Projekt zgłaszany do PolBAN powinien spełniać następujące kryteria:

 • Poszukiwany kapitał w przedziale 100.000 - 500.000 PLN (w niektórych przypadkach do 1.000.000 PLN), w formie udziałowej (equity).
 • Innowacyjność przedsięwzięcia - technologiczna, lecz także rynkowa/marketingowa (wyższe technologie - IT, internet, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inżynieria...) lub inny projekt, którego najważniejszą częścią jest kapitał intelektualny.
 • Projekt na etapie start-up (nowe lub młode przedsiębiorstwo).
 • "Mocna" kadra, która dokładnie przeanalizowała swoje przedsięwzięcie i swoje możliwości, zdeterminowana do osiągnięcia sukcesu.
 • Utworzona spółka kapitałowa (z o. o. lub S.A.), bądź gotowość jej założenia.
 • Gotowość uczestnictwa finansowego w przedsięwzięciu i ponoszenia ryzyka wspólnie z Business Angel.

Więcej informacji na stronie:  www.polban.pl