Warsztaty

Wszystkie proponowane zajęcia warsztatowe składają się z części ćwiczeniowej, zadaniowej oraz teoretycznej. Uczestniczący w warsztatach studenci (beneficjenci ostateczni projektu OSK) dostają kserokopię materiałów wykorzystanych podczas zajęć.

Poniżej prezentujemy zarys tematyczny organizowanych zajęć warsztatowych.

Warsztaty - tworzenie CV:

 • Zasady tworzenia CV
 • CV funkcjonalne a chronologiczne
 • Błędy najczęściej popełniane przy tworzeniu tego typu dokumentów
 • Co warto wpisać w rubryce zainteresowania
 • Gdzie umieścić informacje o cechach osobowości
 • Reguła o przetwarzaniu danych osobowych

Warsztaty - LIST MOTYWACYJNY:

 • Na pierwszy rzut oka…
 • Adresat
 • List motywacyjny - kopiuj…wklej…???
 • Co o Tobie?
 • Co o firmie?
 • Gdzie zamieścić odpowiednie informacje

Warsztaty - ASERTYWNOŚĆ:

 • Trening ma na celu pomóc w kształtowaniu asertywnej postawy w codziennym funkcjonowaniu.
 • Pokazanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, szanując prawa innych nie rezygnując z siebie.
 • Postawa asertywna a postawa bierna
 • Postawa asertywna a postawa agresywna
 • Mapa asertywności
 • Asertywność sposobem radzenia sobie ze stresem

Warsztaty - RADZENIE SOBIE ZE STRESEM:

 • Teoretyczne podstawy stresu
 • Techniki relaksacyjne - masaż, wizualizacje…
 • Co wszystkich ludzi stresuje? Co stresuje tylko niektórych?
 • Rodzaje stresorów
 • Negatywny i pozytywny wpływ stresu
 • Znane sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Trening autogenny Schulza

Warsztaty - PLANOWANIE CZASU:

 • Ustalenie własnych potrzeb, dobór celu.
 • Cechy dobrego celu
 • Znaczenie perspektywy czasowej - zadania krotko- średnio- długoterminowe.
 • Ustalenie stanu aktualnego - zasobów, możliwości, zagrożeń i braków.
 • Zaplanowanie, w zależności od perspektywy czasowej, mającego nastąpić wydarzenia.
 • Skuteczne planowanie - terminy, ewaluacja, elastyczność, sukces…

Warsztaty - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA:

 • Komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Rodzaje struktur komunikacyjnych
 • Nieporozumienia - z czego mogą wynikać? Zakłócenia w sprawnej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Sprawne porozumiewanie się. Co pomaga? Znaczenie parafrazy, odzwierciedlenia, komunikatów typu „ja”, gestykulacji, itp
 • Mowa ciała - sygnały pozytywne, sygnały negatywne

Warsztaty - ROLE GRUPOWE:

 • Zapoznanie się z występującymi rolami grupowymi wg Belbina: naturalny lider, człowiek akcji, perfekcjonista, siewca…itd.
 • Poznanie własnych, najczęściej pełnionych ról grupowych.
 • Sprawdzenie czy jesteś: przywódcą - liderem, społecznikiem, wykonawcą, a może pomysłodawcą
 • Poznanie własnych cech pozytywnych, potencjału
 • Poznanie możliwych zagrożeń, braków
 •  Zapoznanie z zasadami na jakich działa sprawnie funkcjonujący zespół - dobór osób do zespołu.
 •  Twoja rola w grupie. Zobacz jak pracujesz.

Warsztaty - ASSESSMENT CENTER:

 • Assessment center jako metoda rekrutacyjna
 • Udział w warsztatach daje możliwość poznania własnych mocnych i słabych stron
 • Warsztaty opierają się na grach i zadaniach do wykonania przez uczestników