Zamówienia

08.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe KM/1/2017

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K133/16 pt. "Kompetentny Menedżer" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej (warsztaty) (zad. 3, poz. 21).

Termin składania ofert mija 15.05.2017 r. o godz. 15.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe KM/1/2017

Formularz oferty

16.05.2017 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

16.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe KM/2/2017

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K133/16 pt. "Kompetentny Menedżer" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji warsztatów „Autoprezentacja” (zad. 2, poz. 18).

Termin składania ofert mija 22.08.2017 r. o godz. 15.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe KM/2/2017

Formularz oferty

 

16.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe KM/3/2017

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K133/16 pt. "Kompetentny Menedżer" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji warsztatów „Praca zespołowa” (zad. 2, poz. 19).

Termin składania ofert mija 22.08.2017 r. o godz. 15.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe KM/3/2017

Formularz oferty