Zamówienia

07.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe 6/MD/P/2017

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K210/16, "MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji zajęć dodatkowych o charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

Termin składania ofert mija 10.03.2017 r. o godz. 9:00.