Termomodernizacja pawilonu dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36B w Lublinie

Termin realizacji: 15.01.2016 - 30.04.2018

Wartość projektu: 964.000,49 zł

Wartość dofinansowania: 819.400,39 zł

Cel główny projektu: poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Dane budynku:

- powierzchnia użytkowa: 1408,5m2;

- kubatura: 6640,5 m3;

- długość: 51,5 m;

- szerokość: 15,5 m;

- liczba kondygnacji: 2;

Zakres prac obejmuje m.in.: montaż OZE (ogniwa fotowoltaiczne), wymiana opraw oświetleniowych dostosowanych do oświetlenia LED, wymiana instalacji c.o., wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych stropodachu oraz ścian fundamentowych. Całkowity, planowany koszt termomodernizacji wyniesie ponad 1.400.00,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

ETAPY INWESTYCJI

STAN POCZĄTKOWY

Elewacja

 

 

Sale wykładowe

Korytarz

__________________________________________________________________________________________________________

W TRAKCIE REALIZACJI...

Prace na zewnątrz budynku

Prace wewnątrz budynku

ZAKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI