Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Celem projektu była budowa obiektu pod nazwą Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL wraz z infrastrukturą techniczną. W budynku znajdują się łącznie ponad 30 wysoko wyspecjalizowane laboratoria i pracownie dydaktyczno-badawcze.

Nowoczesny obiekt umożliwi rozwój naukowy pracowników dydaktycznych, jak również doskonalenie umiejętności praktycznych studentów, ułatwiając im w ten sposób podjęcie pracy po studiach. Powinno to podnieść atrakcyjność kierunków studiów oferowanych przez Uczelnię i zachęcić młodych ludzi do studiowania na Politechnice Lubelskiej.

Projekt znalazł się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, zaakceptowanym przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 20.12.2006 r.

Politechnika Lubelska uzyskała z PO RPW 85% środków. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansuje projekt w wymiarze 15%.

 

 

Koncepca architektoniczna Centrum autorstwa AMC Andrzej M. Chołdzyński