Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury

Przedmiotem projektu było stworzenie bazy lokalowej wraz z jej wyposażeniem dla celów dydaktyczno-naukowych oraz utworzenie laboratoriów innowacyjnych technik informatycznych stosowanych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym.

Zadaniem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Lublina, a w konsekwencji intensyfikacja rozwoju społecznego i gospodarczego, a także poprawa „innowacyjności” gospodarki województw Polski Wschodniej.

W ramach projektu istniejący budynek Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 został rozbudowany
o nowe sześciokondygnacyjne skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 6 702,61 m2 i powierzchni zabudowy 1 230 m2.

Termin realizacji projektu to lata 2008-2013.

Środki na realizację inwestycji uzyskano z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (85% kosztów), a pozostałe 15% współfinansuje budżet państwa.

Więcej o projekcie na stronie www.wica.pollub.pl

  • Koncepcja, Program funkcjonalno-użytkowy
    Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna
    dr inż. arch. Jan Wrana (główny projektant inwestycji), dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski