Prof. Antoni J. Tajduś

Prof. dr hab. inż. Antoni J. TAJDUŚ

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. Lucjana Pawłowskiego, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, nadał prof. dr. hab. inż. Antoniemu J. Tajdusiowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 47/2015/IX z dnia 26 listopada 2015 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2016 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej, z okazji Święta Uczelni.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Lucjan Pawłowski.

Wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Antoni J. Tajduś.

 Zdjęcia z uroczystości