Prof. Janusz Kowal

Prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, nadał prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 11/2015/III z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2015 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Opielak.

Wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Kowal. 

 Zdjęcia z uroczystości