Prof. Janusz Mroczka

Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. inż. Piotra Kacejko, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, nadał prof. dr. hab. inż. Januszowi Mroczce tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 10/2014/III z dnia 27 marca 2014 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2014 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

Wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka. 

 Zdjęcia z uroczystości