Prof. Józef Gawlik

Prof. dr hab. inż. dr h.c. Józef GAWLIK

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka z Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr. hab. inż. Grzegorza Budzika z Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. dr. hab. inż. Antoniego Kalukiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nadał prof. dr. hab. inż. Józefowi Gawlikowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 43/2020/VIII z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Uroczystość wręczenia tytułu towarzyszyła obchodom jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej i odbyła się 13 maja 2021 r. na Wydziale Mechanicznym.

W trakcie wydarzenia prof. Józef Gawlik wygłosił wykład "Wkład polskich twórców-inżynierów w rozwój techniki i technologii. Wybrane przykłady". 

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski.

 Zdjęcia z uroczystości