Prof. Marian P. Kaźmierkowski

Prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Marian Piotr KAŹMIERKOWSKI

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Henrykę D. Stryczewską, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, nadał prof. dr. hab. inż. dr h.c. multi Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 8/2018/II z dnia 15 marca 2018 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 15 maja 2018 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej, z okazji Święta Uczelni.

Laudację wygłosiła prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska.

Wykład pt. "Układy energoelektroniczne w elektromobilności" wygłosił prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski.

 Zdjęcia z uroczystości