Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Jana Sikorę, promotora przewodu oraz uwzględniając opinie Senatów Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Poznańskiej, nadał profesorowi zw. dr hab. inż. dr h. c. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 4/2008/II z dnia 20 marca 2008 r. 

Uroczystość miała miejsce 13 maja 2008 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej z okazji 55-lecia powstania uczelni.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Sikora.