Prof. Zenon Hotra

Prof. dr hab. inż. Zenon HOTRA

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Jana Sikorę, promotora przewodu oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Opolskiej, nadał prof. dr hab. inż. Zenonowi Hotrze tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 42/2011/VII z dnia 17 listopada 2011 r.

Uroczystość miała miejsce dnia 26 stycznia 2012 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Sikora.

Więcej zdjęć z uroczystości