Prof. Leonard Runkiewicz

Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 67/2020/XII z dnia 10 grudnia 2020 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Leonardowi Runkiewiczowi w uznaniu dla wiedzy eksperckiej i wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając wkład w rozwój naukowy kadry Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość nadania tytułu miała miejsce dnia 14 maja 2021 r. w Wydziale Mechanicznym.

Sylwetkę prof. Leonarda Runkiewicza przedstawił dr hab. inż. Stanisław Fic.

 Zdjęcia z uroczystości