Prof. Lucjan Pawłowski

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 32/2016/VI z dnia 23 czerwca 2016 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. Lucjanowi Pawłowskiemu za wkład w dzieło tworzenia i rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne .

Uroczystość miała miejsce dnia 15 maja 2017 r. w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

 Zdjęcia z uroczystości - część I, część II