Prof. Waldemar Wójcik

Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 7/2021/II z dnia 25 lutego 2021 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Waldemarowi Wójcikowi za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej, wieloletnie zaangażowanie w rozwój Wydziału Elektrotechniki i Informatyki orazwkład we współpracę Politechniki Lubelskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Uroczystość nadania tytułu miała miejsce dnia 14 maja 2021 r. w Wydziale Mechanicznym.

Sylwetkę prof. Waldemara Wójcika przedstawił dr hab. inż. Paweł Węgierek.

 Zdjęcia z uroczystości