Rok akademicki 2019/2020

KATEGORIA LICZBA
Kierunki 21
Wydziały 6
Jednostki międzywydziałowe 2
Jednostki ogólnouczelniane 10
Katedry 46
Liczba budynków 24
Powierzchnia użytkowa budynków100 305 mkw
Studenci
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
7 787
 • 6 167
 • 1 620
Uczestnicy studiów doktoranckich112
Doktoranci w szkole doktorskiej 18
Absolwenci 2 240
Studenci cudzoziemcy
 • stacjonarni
 • niestacjonarni
 • w ramach wymiany międzynarodowej - mniej niż 2 miesiące
1057
 • 726
 •   12
 • 319
Doktoranci - cudzoziemcy 28
Studenci wyjeżdżający za granicę 97
Studenci przyjeżdżający z zagranicy 396
Nauczyciele akademiccy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni
 • pracownicy dydaktyczni
568
 • 412
 • 156
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 557
Liczba uzyskanych tytułów/stopni naukowych
 • prof. 
 • dr hab.
 • dr
28
 • 1
 • 15
 • 12
Liczba miejsc w Domach Studenckich 1240
Materiały drukowane w Bibliotece PL
 • książki
 • czasopisma
 • normy
178 438
 • 148 725
 • 14 113
 • 15 600
Opisy w bazach wiedzy
 • Biblioteka Cyfrowa PL
 • baza publikacji pracowników 
 • książki elektroniczne
 • czasopisma elektroniczne
 • Baza Polskich Norm PKN
 • prenumerowane bazy danych
383 395
 • 13 035
 • 16 491
 • 277 075
 • 24 646
 • 103 573
 • 53
Realizowane projekty badawczych i badawczo-wdrożeniowych 50
Liczba publikacji pracowników PL1 718
Liczba cytowań prac pracowników PL 6 772
Koszty działalności badawczej  6 159 162 zł
Subwencja na działalność badawczą5 400 000 zł
Projekty UE realizowane w ramach Programów Operacyjnych 20
Umowy o współpracy międzynarodowej 10
Wyjazdy zagraniczne pracowników406
Przyjazdy naukowe cudzoziemców458
Zgłoszenia patentowe102
Decyzje o udzieleniu patentów49