MONDIALE Fachsprachentest Deutsch

MONDIALE jest organizacją testującą z siedzibą w Niemczech. Egzaminy MONDIALE, zdawane metodą online umożliwiają kandydatom uzyskanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka niemieckiego technicznego.

Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są adekwatne do poziomu znajomości języka i sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.

Część egzaminu przeprowadzana w formie testu uruchamianego na komputerze obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

Do egzaminu może podejść każdy, kto ukończył 16 rok życia. Zaleca się by zgłosić się na egzamin wtedy, gdy kandydat dysponuje odpowiednim poziomem znajomości języka (poziom przynajmniej B1).

MONDIALE Fachsprachentest Deutsch

Format testu:

 • część pisemna - test online
 • część ustna - Adobe Connect

Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):

 1. General Technical German Module (test online) + Writing Test (test online)
 2. General Technical German Module (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)
 3. General Technical German Module (test online) + Writing Test (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)

Typy zadań:

General Technical German Module (GTGM) - test wyboru:

 • 50 zadań gramatycznych
 • 10 zadań w sekcji słuchania
 • 10 zadań w sekcji czytania ze zrozumieniem

Writing Test - oparty na dziedzinie wybranej przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

Speaking Test - oparty na dziedzinie wybranej przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

Czas trwania egzaminu:

 • General Technical German Module - 70 minut
 • Writing Test - 60 minut
 • Speaking Test - 15 minut

Dziedziny dostępne do wyboru w części Writing i Speaking:

 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Environmental Technology

Koszt egzaminów:

 • General Technical German Module + Writing Test - 340 PLN
 • General Technical German Module + Speaking Test - 340 PLN
 • General Technical German Module + Writing Test + Speaking Test - 410 PLN

Terminy egzaminów MONDIALE Fachsprachentest Deutsch ustalane są indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Jakub Skoczylasem, e-mail: j.skoczylas@pollub.pl.