telc

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR).

Certyfikaty telc można uzyskać w ponad 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w większości krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Terminy egzaminów telc ustalane są indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Koszt 420 PLN.

Więcej informacji o sposobie przeprowadzenia egzaminów oraz przykładowe pytania można znaleźć korzystając z wyszukiwarki.