TOEFL iBT

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.

Format egzaminu

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student.

Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny. Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut. Z każdej części egzaminu można uzyskać 0-30 punktów.

Reading Section - TOEFL® iBT opiera się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim:

 • 3-5 tekstów
 • Długość tekstu: około 700 słów
 • 12-14 pytań do każdego tekstu
 • 3 rodzaje tekstów: Exposition (opis tematu), Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających), Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
 • 3 rodzaje pytań: pytania wyboru 1 z 4; uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu; pytania wyboru wielokrotnego (więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

Listening Section - TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim:

 • 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów - 6 pytań do każdego
 • 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty - 5 pytań do każdego
 • Sprawdzane umiejętności: zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści; zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego; umiejętność łączenia faktów i informacji

Speaking Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim

Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

 • 2 zadania niezależne: wypowiedź argumentująca opinię zdającego; wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
 • 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności): przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się (2 zadania); wysłuchaj i wypowiedz się (2 zadania)

Writing Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim:

 • 1 zadanie zintegrowane: przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 • 1 zadanie niezależne: wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
 • Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim - 1 zadanie zintegrowane: przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 • 1 zadanie niezależne: wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL® ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

Nabycie materiałów przygotowujących możliwe jest w sklepie internetowym ETS Global.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL® jest próbny egzamin TOEFL®, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL® Practice Online.

Uznawalność

Pełna lista instytucji akademickich uznających egzamin TOEFL® na całym świecie znajduje się TUTAJ.

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu TOEFL® (w formie informacji na założonym przy rejestracji profilu) oczekuje się ok. 2 tygodnie od daty egzaminu.

Terminy egzaminów:

Egzaminy odbywają się w wybrane piątki i soboty o godz. 10.00. Terminy są dostępne tutaj.

Rejestracja na egzamin

Rejestracji na egzamin kandydat dokonuje samodzielnie, zakładając profil na stronie www.ets.org/toefl. Identyfikacja centrum egzaminacyjnego jest możliwa poprzez indywidualny dla każdego centrum numer.

Test Center Number naszego centrum: STN11956A

Płatności dokonuje się online podczas procesu rejestracji. Koszt egzaminu wynosi 205 USD.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ETS Global.

Pytania odnośnie egzaminu proszę kierować do Jakuba Skoczylasa, e-mail: j.skoczylas@pollub.pl.