Pracownicy

SJO posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców i starszych wykładowców. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych sprzyja uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Zdjęcia z wybranych szkoleń do obejrzenia w Galerii zdjęć.

P R O W A D Z Ą C Y     Z A J Ę C I A

mgr Dominika Brodzka - wykładowca języka niemieckiego; e-mail: d.brodzka@pollub.pl

mgr Anna Ciesielska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: a.ciesielska@pollub.pl

mgr Mirosława Derejska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.derejska@pollub.pl

mgr Izabella Dzieńkowska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: i.dzienkowska@pollub.pl

mgr Małgorzata Gierulska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.gierulska@pollub.pl

mgr Magdalena Kożuch - wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.kozuch@pollub.pl

mgr Irmina Krzyżanowska-Stelmach - wykładowca języka angielskiego; e-mail: i.krzyzanowska@pollub.pl

mgr Dorota Malarska-Zwolińska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: d.zwolinska@pollub.pl

mgr Ewa Malik - wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.malik@pollub.pl

mgr Barbara Miłosz - wykładowca języka angielskiego - Z-ca Kierownika SJO; e-mail: b.milosz@pollub.pl

mgr Andrzej Nikitiuk - wykładowca języka niemieckiego; e-mail: a.nikitiuk@pollub.pl

mgr Lidia Olejarczyk - wykładowca języka angielskiego; e-mail: l.olejarczyk@pollub.pl

mgr Mirosława Paszkowska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: m.paszkowska@pollub.pl

mgr Elżbieta Pierzchalska - wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.pierzchalska@pollub.pl

mgr Ewa Pyczek - wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.pyczek@pollub.pl

mgr Leszek Radomski - wykładowca języka angielskiego; e-mail: l.radomski@pollub.pl

mgr Jadwiga Skwarcz - wykładowca języka angielskiego; e-mail: j.skwarcz@pollub.pl

mgr Elżbieta Stanisławek - wykładowca języka angielskiego; e-mail: e.stanislawek@pollub.pl

mgr Monika Szabelska - wykładowca języka angielskiego - Kierownik SJO; e-mail: m.szabelska@pollub.pl

mgr Waldemar Wróblewski - wykładowca języka niemieckiego; e-mail: w.wroblewski@pollub.pl

A D M I N I S T R A C J A

mgr Ewelina Zbrońska - specjalista; e-mail: e.zbronska@pollub.pl

mgr inż. Jakub Skoczylas - specjalista; e-mail: j.skoczylas@pollub.pl