siłownia

  • SIŁOWNIA o pow. 140 m2

Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń i treningu m.in.: strefa wolnych ciężarów, strefa maszyn, strefa cardio.

Regulamin korzystania z siłowni w CSPL