10. Przedłużenie licencji na system ProPublico - opieka techniczna na 12 miesięcy