12. Przedłużenie licencji na system ProPublico – opieka techniczna na 12 miesięcy