30. Zadanie 1. DIAdem Basics Course – 3 dniowe szkolenie NI Diadem – dla 3 osób Zadanie 2. DIAdem Advanced: Application Development Course – 2 dniowe szkolenie NI Diadem – dla 3 osób