36. System do nowoczesnej i intuicyjnej prezentacji zbiorów bibliotecznych oraz prenumerowanych baz danych i zasobów Open Access – przedłużenie subskrypcji