44. Program do edycji wzorów matematycznych - 2 sztuki