Rok 2011

Obwieszczenie Nr 2/2011

Obwieszczenie Nr 2/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 2/2011"

Obwieszczenie Nr 1/2011

Obwieszczenie Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 14/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2011"