Rok 2013

Obwieszczenie Nr 4/2013

Obwieszczenie Nr 4/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 4/2013"

Obwieszczenie Nr 3/2013

Obwieszczenie Nr 3/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 3/2013"

Obwieszczenie Nr 2/2013

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 2/2013"

Obwieszczenie Nr 1/2013

Obwieszczenie Nr 1/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2013"