Rok 2021

Pismo okólne Nr 8/2021

Pismo okólne Nr 8/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Lubelskiej na stanowisku profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2021"

Pismo okólne Nr 7/2021

Pismo okólne Nr 7/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2021"

Pismo okólne Nr 6/2021

Pismo okólne Nr 6/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie kalendarza czynności związanych z przyznawaniem dodatków motywacyjnych i funkcyjnych pracownikom Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2021 "

Pismo okólne Nr 5/2021

Pismo okólne Nr 5/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru prac w ramach projektu pn. „Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2021"

Pismo okólne Nr 4/2021

Pismo okólne Nr 4/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru prac w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2021"

Pismo okólne Nr 3/2021

Pismo okólne Nr 3/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło zawieranych przez Politechnikę Lubelską jako zlecającego wykonanie dzieła.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2021"

Pismo okólne Nr 2/2021

Pismo okólne Nr 2/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru prac w ramach projektu „PL 2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2021"

Pismo okólne Nr 1/2021

Pismo okólne Nr 1/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie dofinansowania oraz założenia kont dla dyscyplin naukowych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2021 "